Tag: udar blog

Życie po wylewie

Wpływ udaru na życie całej rodziny

Następstwa przebytego udaru mózgu w poważny sposób zakłócają równowagę w relacjach rodzinnych, w konsekwencji często prowadząc do zaburzonego funkcjonowania jej członków. Po ustaniu ostrej fazy choroby 68,5% pacjentów wraca ze szpitala do domu, gdzie opiekę nad nimi sprawują: małżonek, dziecko, rzadziej osoby obce lub członkowie dalszej rodziny. Rodzina w Polsce jest podstawową jednostką, która zapewnia opiekę i wsparcie ludziom chorym, zniedołężniałym i w podeszłym wieku. W momencie kiedy chory wraca do swojego środowiska domowego, podmiotem opieki pielęgniarskiej staje się nie tylko on, lecz także jego opiekun, który ze względu naCzytaj dalej